Búsqueda avanzada


 • Guía
  colexial
 • Búsqueda
  colexiados
 • Documentos dispoñibles para descargar:

  1. Lista cronolóxica Descargar

  2. Guía de procuradores Descargar

  3. Guía xudicial Descargar

  4. Outras informacións Descargar

 • Biblioteca
 • Formación
 • Act. e Lex.
 • Circulares
 • ICAV
Actividades Icavigo
Actividades en Vigo
Outros colexios e entidades
UTILIDADES
COMUNICACIÓN TELÉMATICA:
SERVICIOS DESTACADOS Ó COLEXIADO

CON CERTIFICADO
Pases a prisión Emisión de certificados

SEN CERTIFICADO
Correo eléctronico Guía colegial Base de datos xurídicas

Servicio de Mediación
ACTIVIDADES DO COLEXIO CONVENIOS ENLACES DE INTERESE

   

http://www.icavigo.es/visorDinamico.aspx?cod=22

         

         

         

             

REDES SOCIALES DO COLEXIO
  COLABORACIÓNS  
   
CANDIDATURA A
DECANO: Dª. JOSEFINA BARROS RIVEIRO
DEPUTADO 1º: Dª. MARIA MERCEDES PORRITT LUEIRO
DEPUTADO 2º: D. DANIEL FORMOSO VEREZ
DEPUTADO 3º: Dª. ANA MARIA FIDALGO LOPEZ
DEPUTADO 4º: D. JOSE MIGUEZ PIÑEIRO
DEPUTADO 6º: D. ROBERTO BLANCO CASTRO
TESOUREIRO: Dª. MARIA BEGOÑA GONZALEZ SALIDO
BIBLIOTECARIO/
CONTADOR:
Dª. LOURDES ALVAREZ ALVERTE
SECRETARIO: D. MANUEL ANGEL GARCIA ALAVAREZ
CANDIDATURA B
DECANO: Dª. MARIA LOURDES CARBALLO FIDALGO
DEPUTADO 1º: D. JOSE MANUEL OTERO RODRIGUEZ
DEPUTADO 2º: D. CELESTINO FERNANDEZ MIRANDA
DEPUTADO 3º: D. ANGEL PIÑEIRO NOGUEIRA
DEPUTADO 4º: Dª. SONIA FERNANDEZ VILAR
DEPUTADO 6º: Dª. ANA DARIA SALAS IGLESIAS
TESOUREIRO: D. FRANCISCO JOSE VILA BLANCO
BIBLIOTECARIO/
CONTADOR:
D. ANTONIO RODRIGUES LLOPIS
SECRETARIO: D. SANTIAGO COSTA DE CASO
CANDIDATURA C
DECANO: D. MIGUEL HINRICHS GALLEGO
DEPUTADO 1º: Dª. NUERIA CACHAFEIRO LEMOS
DEPUTADO 2º: Dª. ANA ISABEL LOPEZ FERNANDEZ
DEPUTADO 3º: D. RAMON HERMIDA MOSQUERA
DEPUTADO 4º: D. DANIEL ADAN BORRAS DIAZ DE RABAGO
DEPUTADO 6º: D. FRANCISCO JAVIER CABO CIBEIRA
TESOUREIRO: D. GERARDO GALLEGO PEREZ
BIBLIOTECARIO/
CONTADOR:
Dª. MARIA ESTELA BARROS FERNANDEZ
SECRETARIO: Dª. BEATRIZ RODRIGUEZ HERMIDA
CANDIDATURA BIBLIO
BIBLIOTECARIO/
CONTADOR:
D. OSCAR MARTINEZ RODRIGUEZ
A miña conta IC Avogados Vigo
O Colexio
Enderezos
Organización
Comisións
Avogados Novos
Coro
Normativa profesional
Colexiación - Cotas
Directorio profesional - Guía
Criterios custas
Servizos
Xanela electronica única
Mediación
Seguros colexiais
Convenios con bancos
Seguros médicos e outros
Bolsa de traballo
Correo electrónico
Taboleiro virtual
Biblioteca
Horario e funcionamento
Bases de datos - Biblioteca
Novidades
Consulta do Fondo bibliográfico
Reserva
Comunicación e información
Circulares
Acordos Xunta de Goberno
Resumos de prensa
Información xudicial
Normativa
Outra información
Boletín
Calendario
Redes sociais
Galería
Formación
Máster
Cursos
Documentación de cursos
Xust. gratuíta
Funcionamento
Impreso e requisitos
Lugar
Quenda oficio
SOX
Quenda de oficio
Comisión do turno
Situación do turno
Normativa
Ilustre Colexio de Avogados de Vigo
Plaza América - Porta oficinas. 2 - 1º Vigo
Tfno: (986) 20 82 00 - 20 81 11 - Fax: (986) 20 00 03
colexio@icavigo.org