Búsqueda avanzada


S.A.V.I.
SERVIZO DE ASESORAMENTO E ORIENTACIÓN EN MATERIA DE VIVENDA  (S.A.V.I.) DO ILUSTRE COLEXIO DE AVOGADOS DE VIGO


O servizo de asesoramento e orientación xurídica está dirixido ós cidadáns que acrediten carencia de recursos económicos, tomando como referencia os requisitos básicos establecidos no artigo 3 de la Lei 1/1996, do 10 de xaneiro, de asistencia xurídica gratuíta.
 
O asesoramento e orientación comprenderá todos aqueles aspectos referidos a trámites de carácter administrativo ou xudicial no ámbito relacionado cos dereitos e obligacións das persoas en risco de perder a súa vivenda como consecuencia dun procedemento de execución hipotecaria, polo impago da renta de aluguer ou por calquera outra circunstancia imprevista ou sobrevenida, sempre que esta vivenda constitúa o seu domicilio habitual e permanente.
 
Asimesmo, se asesorará sobre todos os programas de axudas aprobados polo IGVS que teñan por obxetivo evitar a perda da vivenda a persoas que estén en situación de desamparo, así como de aqueles outros que estén orientados a solucionar o problema do seu realoxo.
 
Para solicitar cita: asesoramientovivienda@icavigo.org   
Teléfono:                986 20 81 11
 

Descargas:Acceso colexiados IC Avogados Vigo
O Colexio
Axenda Xunta de Goberno
Comisións
Directorio profesional - Guía
Normativa profesional
Colexiación - Cotas
Orzamentos e contas
Avogados Novos
Coro
Servizos
Xanela electronica única
Mediación
Seguros colexiais
Convenios con bancos
Seguros médicos e outros
Bolsa de traballo
Correo electrónico
Taboleiro virtual
Ofertas comerciais
S.A.V.I.
Biblioteca
Horario e funcionamento
Bases de datos - Biblioteca
Novidades
Consulta do Fondo bibliográfico
Reserva
Comunicación e información
Circulares
Acordos Xunta de Goberno
Resumos de prensa
Información xudicial
Normativa
Outra información
Boletín
Calendario
Redes sociais
Galería
Formación
Máster
Cursos
Documentación de cursos
Xust. gratuíta
Funcionamento
Impreso e requisitos
Lugar
Quenda oficio
SOX
Quenda de oficio
Comisión do turno
Situación do turno
Normativa
Ilustre Colexio de Avogados de Vigo
Plaza América - Porta oficinas. 2 - 1º Vigo
Tfno: (986) 20 82 00 - 20 81 11 - Fax: (986) 20 00 03
colexio@icavigo.org
Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y mostrar sus preferencias mediante el análisis de sus hábitos de navegación. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Aceptar cookies | Más información